Hotel Linh Giang

 

 

KHÁCH SẠN LINH GIANG

Bà: Nguyễn Thị Thái

Địa chỉ: Tổ 56 -Phường Minh Tân-Thành Phố Yên Bái-Tỉnh Yên Bái.

Số điện thoại: 0216.3.853668-0912756783